Kế toán công ty dịch vụ uy tín

Kế toán công ty dịch vụ uy tín là như thế nào? 

Kế toán công ty dịch vụ ra đời đã giúp rất nhiều doanh nghiệp có thể giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán và kê khai, báo cáo thuế. Đồng thời giúp doanh nghiệp giải quyết được vấn đề nhân sự và bài toán kinh doanh hiệu quả.

Tuy nhiên, để đảm bảo dịch vụ kế toán đạt kết quả chính xác nhất, giá hợp lý nhất thì các bạn nên tìm đến các địa chỉ uy tín để sử dụng dịch vụ.
Nếu bạn đang không biết có nên thuê kế toán dịch vụ hay không? Hoặc còn nhiều điều thắc mắc liên quan đến kế toán dịch vụ thì đừng vội lướt qua bài viết này của TAF nhé, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những thông tin cần thiết về kế toán dịch vụ mà các bạn đang quan tâm.
ke toan cong ty dich vu taf 5
 

  icon chu y Kế toán dịch vụ và các khái niệm cần biết


  Kinh doanh dịch vụ là gì?

  >>  Kinh doanh dịch vụ là một khái niệm dùng để ám chỉ những công việc kinh doanh doanh nghiệp nhưng lại không tạo ra những hàng hóa hữu hình.

  >>  Kinh doanh dịch vụ sẽ hướng tới những đối tượng là : người tiêu dùng và các công ty, doanh nghiệp khác. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khá đa dạng, ví dụ như: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ giáo dục, dịch vụ tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bất động sản, …

  Kế toán là gì?

  >>  Kế toán là một nghề khá HOT hiện nay. Kế toán được hiểu là công việc ghi chép, thu thập và  xử lý các số liệu. Sau đó làm báo cáo và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, …

  >>  Những công việc của kế toán bao gồm:
  tich do Đảm nhiệm công việc ghi chép các hoạt động thu chi và kiểm tra sổ sách kế toán định kỳ.

  tich do Lập chứng từ tài chính liên quan.

  tich do Xử lý các dữ liệu kế toán để lập báo cáo.

  tich do Phân tích tình hình tài chính, ngân sách, chi phí, doanh thu của công ty.
   

  Kế toán dịch vụ là gì?

  >>  Kế toán dịch vụ được hiểu đơn giản là hình thức dành riêng cho hình thức kinh doanh dịch vụ với ngành nghề kế toán. Kế toán dịch vụ sẽ do các công ty tư vấn kế toán, kiểm toán được Nhà nước cấp phép thực hiện.

  >>  Nhiệm vụ của kế toán dịch vụ cũng tương tự với nhiệm vụ chung mà các nhân viên kế toán nội bộ cần phải đảm nhiệm. Thông qua nghiệp vụ chuyên môn sẽ giúp kịp thời phản ánh thực tế tình trạng thu chi của doanh nghiệp, làm các báo cáo cần thiết đúng Pháp luật.

  icon chu y Nhiệm vụ của kế toán dịch vụ

  Nhiệm vụ hằng ngày

  >>  Nhiệm vụ hàng ngày mà kế toán dịch vụ cần đảm bảo bao gồm:
  tich do Hạch toán và theo dõi hàng hóa bằng cách tổng hợp hóa đơn mua hàng hàng ngày.

  tich do Chịu trách nhiệm về vấn đề làm phiếu nhập - xuất kho và phải theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn kho.

  tich do Phụ trách viết hóa đơn bán hàng.

  tich do Mỗi ngày cần phải lập phiếu chi và thu chính xác.

  tich do Chịu trách nhiệm lập bảng theo dõi các khoản thuế cần phải nộp.

  tich do Theo dõi công nợ chi tiết.
   

  Nhiệm vụ hàng quý

  >>  Nhiệm vụ hàng quý mà kế toán dịch vụ cần đảm bảo bao gồm:
  tich do Chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế và tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.

  tich do Lập báo cáo tài chính rõ ràng, chính xác để có thể cân đối chi phí và lợi nhuận, sau đó gửi cho các bộ phận liên quan.

  tich do Phụ trách lấy sổ phụ ngân hàng cùng các hóa đơn, chứng từ cần thiết.

  tich do Làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân của doanh nghiệp.

  tich do Hoàn thiện sổ sách, chứng từ hàng quý cho khách hàng
   

  Nhiệm vụ cuối năm

  >>  Nhiệm vụ cuối năm mà kế toán dịch vụ cần đảm bảo bao gồm:
  tich do Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính.

  tich do Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân phát sinh.

  tich do Làm báo cáo thống kế chi tiết cho cơ quan nhà nước thẩm định.
   

  icon chu y Các chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán dịch vụ

  Các chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán dịch vụ bao gồm:

  mui ten ghim Các chứng từ ban đầu.

  tayTrong chứng từ ban đầu sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

  icon tich xanh Phiếu xuất kho nguyên vật liệu.

  icon tich xanh Các hóa đơn bán lẻ.

  icon tich xanh Phiếu thu tiền công.

  icon tich xanh Tổng hợp các hợp đồng ký kết sử dụng dịch vụ.

  icon tich xanh Các chứng từ lập khác.

  mui ten ghim Các tài khoản sử dụng trong kế toán dịch vụ

  tayCác tài khoản sử dụng trong kế toán dịch vụ bao gồm 5 tài khoản:
  icon tich xanh TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

  icon tich xanh TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

  icon tich xanh TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp.

  icon tich xanh TK 627- Chi phí sản xuất chung.

  icon tich xanh TK 632- Giá vốn hàng bán.

  icon chu y Các nghiệp vụ thường gặp trong kế toán dịch vụ

  Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  icon but chi  Bằng phương pháp kê khai thường xuyên, doanh nghiệp sẽ tiến hành hạch toán và kế toán dịch vụ sẽ tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm những mục nhỏ sau:
   
  tay Kế toán ghi nhận vật liệu xuất từ kho bao gồm:
  icon tich xanh Nợ TK 621: Chi phí nguyên vật liệu.

  icon tich xanh Có TK 152: Nguyên vật liệu
   
  tay Khi mua nguyên vật liệu cần thiết sử dụng ngay
  icon tich xanh Nợ TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

  icon tich xanh Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
   
  icon tich xanh Có TK 111, 112, 331…
  tay Đối với những nguyên vật liệu không sử dụng hết và cần đem nhập lại kho kế toán sẽ thực hiện nghiệp vụ vào khoảng thời gian cuối tháng đó là:
  icon tich xanh Nợ 152: nguyên vật liệu

  icon tich xanh Có TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  tay Đối với nguyên vật liệu để thừa cho tháng kế tiếp thì khi ghi sổ kế toán dịch vụ sẽ ghi:
   
  icon tich xanh Nợ TK 621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (ghi bút toán đỏ, giảm chi phí)

  icon tich xanh Có TK 152: nguyên vật liệu
   
  tay Đối với trường hợp sang tháng ghi tăng chi phí :
  icon tich xanh Nợ TK 621: Chi phí nguyên vật liệu
  icon tich xanh Có TK 152: NVL
   

  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

  tayKhi kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung thì cần đảm bảo:
   
  icon tich xanh Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp có:

  icon tich xanh TK 334: Phải trả công nhân viên

  icon tich xanh TK 3382: Kinh phí công đoàn

  icon tich xanh TK 3383: Bảo hiểm xã hội

  icon tich xanh TK 3384: Bảo hiểm y tế

  icon tich xanh TK 3389: Bảo hiểm thất nghiệp.
   
  tay Khi xác định chi phí trả trước vào chi phí sản xuất chung trong kỳ thì kế toán cần ghi:

  icon tich xanh Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung.

  icon tich xanh Có TK 142,242: chi phí trả trước ngắn hạn/ dài hạn.

  tayKhi tiến hành trích các khoản chi phí vào chi phí sản xuất chung thì kế toán cần ghi sổ:  
   
  icon tich xanh Nợ TK 627: chi phí sản xuất chung

  icon tich xanh Có TK 335: chi phí phải trả
   
  tayĐối với những hóa đơn sử dụng cho sản xuất chung thì kế toán ghi sổ:
   
  icon tich xanhNợ TK 627: chi phí sản xuất chung

  icon tich xanh Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

  icon tich xanh Có TK 111, 112, 331
   
  tay Khi có phát sinh giảm chi phí sản xuất chung, kế toán ghi sổ:
   
  icon tich xanh Nợ TK 111, 112

  icon tich xanh Nợ TK 152: Nguyên vật liệu

  icon tich xanh Có TK 627: Chi phí sản xuất chung
   
  tay Khi kế toán phân và tổng kết chi phí sản xuất chung cố định vào chi phí sản xuất, chế biến cuối kỳ thì kế toán ghi sổ:
   
  icon tich xanh Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

  icon tich xanh Có TK 627: Chi phí sản xuất chung
   
  tay Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung để tính giá thành dịch vụ
   
  icon tich xanh Nợ 154: chi phí SXKDDD

  icon tich xanh Có 621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  icon tich xanh Có 622: chi phí nhân công trực tiếp

  icon tich xanh Có 627: chi phí sản xuất chung.
   

  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung cư

  tay Đối với chi phí sản xuất chung cư thì kế toán dịch vụ tập hợp bao gồm:
   
  icon tich xanh Nợ TK 627: chi phí sản xuất chung có:

  icon tich xanh TK 334: phải trả công nhân viên

  icon tich xanh TK 338: phải trả phải nộp khác

  icon tich xanh TK 152: nguyên vật liệu

  icon tich xanh TK 153: công cụ dụng cụ

  icon tich xanh TK 214: hao mòn TSCĐ

  icon tich xanh TK 111,112

  icon tich xanh TK 141: Tạm ứng
   
  tay Kế toán phản ánh doanh thu dịch vụ
   
  icon tich xanhNợ TK 111, 112, 131

  icon tich xanhCó TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ

  icon tich xanhCó TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

  tay Khi phản ánh giá thành thực tế của sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành chuyển giao vào tiêu thụ thì kế toán ghi sổ:
   
  icon tich xanh Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

  icon tich xanh Có TK 154: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang


  Kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn vào TK 911 xác định kết quả kinh doanh như sau:

  tay Khi thực hiện tổng kết và chuyển chi phí, giá vốn kế toán ghi sổ:

  icon tich xanhNợ TK 911: xác định KQ kinh doanh

  icon tich xanh Có TK 632: giá vốn hàng bán.

  icon tich xanh Có TK 642: chi phí QLDN


  tay Khi kết chuyển doanh thu, kế toán hạch toán thì kế toán ghi sổ:

  icon tich xanh Nợ TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ

  icon tich xanh Có TK 911: xác định kq kinh doanh


  tay Khi kết chuyển lãi, kế toán hạch toán thì kế toán ghi sổ:

  icon tich xanh Nợ TK 421: lợi nhuận chưa phân phối

  icon tich xanh Có TK 911: xác định kq kinh doanh


  tay Nếu có kết chuyển lỗ thì kế toán ghi sổ:

  icon tich xanh Nợ TK 911: xác định KQ kinh doanh

  icon tich xanh Có TK 421: lợi nhuận chưa phân phối.

   

  icon chu y Vì sao nên thuê dịch vụ kế toán?

  Tiết kiệm chi phí nhân sự chi phí doanh nghiệp

  cty Khi sử dụng dịch vụ kế toán thì các doanh nghiệp sẽ giải quyết được bài toán kinh tế khá hiệu quả. Bởi để tuyển dụng và nuôi các nhân viên kế toán tiềm năng thì ngoài chi phí lương cơ bản, doanh nghiệp cần phải bỏ thêm các khoản phụ khác như: BHXH, thưởng Lễ Tết, hỗ trợ đi lại, tiền đầu tư phòng ốc và tiền đầu tư thiết bị,…
  icon tay Trong khi đó, đội ngũ kiểm toán viên tại các công ty cung cấp dịch vụ kế toán đều được đánh giá cao về trình độ chuyên môn. Khi thuê dịch vụ kế toán, các bạn sẽ không mất các chi phí nêu trên mà hiệu quả công việc vẫn được đảm bảo, thậm chí còn gia tăng thêm tính chính xác, công khai và minh bạch so với kế toán nội bộ.


  Dịch vụ thuê kế toán ổn định hơn thuê lao động sự chuyên nghiệp

  >>  Công việc kế toán yêu cầu rất cao về trình độ chuyên môn. Để tuyển được người kế toán giỏi là điều không hề dễ dàng. Và khi tuyển dụng thì doanh nghiệp còn phải mất thời gian đào tạo, để kế toán làm quen với những công việc trong doanh nghiệp.

  >> Trong một số trường hợp kế toán nội bộ nghỉ đột xuất sẽ không thể tìm ngay được kế toán mới đảm nhiệm công việc. Do đó dịch vụ thuê kế toán ổn định hơn thuê lao động sự chuyên nghiệp.

  icon chu y Quy trình làm sổ sách kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ

  ke toan cong ty dich vu taf
   

  mess Bước 1: Tập hợp chứng từ

  1. Chứng từ hóa đơn: phải tuân thủ 3 nguyên tắc: hợp pháp, hợp lý và hợp lệ

  a. Hóa Hđơn chứng từ hợp pháp bao gồm:

  + Hóa đơn do Bộ tài chính phát hành và được cơ quan thuế cho phép hoạt động.

  + Hóa đơn do cơ sở kinh doanh tự in theo mẫu và được cơ quan thuế cấp phép sử dụng.

  + Hóa đơn đã được làm thủ tục phát hành.

  + Một số rủi ro về hóa đơn đầu vào khi lấy: Nếu doanh nghiệp có giao dịch với hóa đơn đầy đủ nhưng cung cấp hàng hóa không nằm trong phạm vi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ là không hợp pháp.

  b. Hóa đơn hợp lệ

  Hóa đơn hợp lệ phải tuân thủ các Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT của Thông tư số 39/2014/TT/BTC ngày 31/03/2014 và phải đảm bảo các nội dung sau đây:

  + Đủ ngày tháng năm lập hóa đơn.

  + Đủ thông tin người mua bán, địa chỉ công ty mua bán, mã số thuế và hình thức thanh toán.

  + Đủ số thứ tự, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế, tổng tiền bằng số lẫn chữ.

  + Có chữ ký của người mua và người bán. Nếu ủy quyền thì cần có giấy ủy quyền và đóng dấu treo kèm chữ ký của người được ủy quyền.

  c. Hóa đơn hợp lý

  Hóa đơn hợp lý là hóa đơn có chi phí hợp lý.

  2. Chứng từ ngân hàng

  tay Chứng từ ngân hàng cần đảm bảo đủ bao gồm:

  icon tich xanh Giấy báo nợ với ủy nhiệm chi hoặc séc.

  icon tich xanh Giấy báo có nộp tiền vào tài khoản.

  icon tich xanh Phiếu hạch toán ngân hàng bao gồm: Sổ phụ ngân hàng và Sao kê ngân hàng, các chứng từ phát sinh khi giao dịch.

  3. Các chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước

  tay Các chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước chính là những số tiền mà doanh nghiệp cần phải nộp bao gồm:

  icon tich xanh Thuế TNDN.

  icon tich xanh Thuế GTGT.

  icon tich xanh Thuế TNCN.

  icon tich xanh Thuế phí liên quan khác.

  mess Bước 2: Phản ánh chứng từ

  Phản ánh chứng từ chính là những khoản chứng từ phát sinh bao gồm hóa đơn, bảng kê, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

  mess Bước 3: Tập hợp chi phí

  tay Tập hợp chi phí là bước vô cùng quan trọng nhằm xác định chi phí của doanh nghiệp. Những khoản chi phí ấy bao gồm:

  icon tich xanh Chi phí tiền lương.

  icon tich xanh Khấu hao TSCĐ.

  icon tich xanh Chi phí trả trước.

  icon tich xanh Chi phí giá vốn.

  icon tich xanh Các chi phí khác liên quan.

  mess Bước 4: Bút toán kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh

  a. Kết chuyển các khoản doanh thu

  Khi kết chuyển doanh thu cá bạn cần lưu ý với các trường hợp hàng trả lại, chiết khấu hay giảm giá thì cần phải làm kết toán chuyển các khoản giảm trừ doanh thu, sau đó mới làm kết chuyển doanh thu:

  + Kết chuyển các khoản trừ doanh thu: Nợ TK 511 Sumif nợ 511 , Có TK 521.

  + Khi kết chuyển doanh thu bán hàng hóa:  Nợ TK 511 Sumif có 511 – sumif nợ 511, Có TK 911.

  + Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính: Nợ TK 515 Sumif có 515 – Sumif nợ 515, Có TK 911.

  + Kết chuyển thu nhập khác: Nợ TK 711 Sumif có 711 – Sumif nợ 711, Có TK 911.

  b. Kết chuyển các khoản chi phí

  Kết chuyển các khoản chi phí bao gồm:

  + Kết chuyển chi phí giá vốn: Nợ TK 911 Sumif Nợ 632 – Sumif có 632, Có TK 632.

  + Kết chuyển chi phí tài chính: Nợ TK 911 Sumif Nợ 635 – Sumif có 635, Có TK 635.

  + Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911 Sumif Nợ 641 – Sumif có 641, Có TK 641.

  + Kết chuyển chi phí quản lý: Nợ TK 911 Sumif Nợ 642 – Sumif có 642, Có TK 642.

  + Kết chuyển chi phí khác: Nợ TK 911 Sumif Nợ 811 – Sumif có 811, Có TK 811.

  + Kết chuyển chi phí thuế TNDN: Nợ TK 911 Sumif Nợ 821 – Sumif có 821, Có TK 821.

  c. Xác định kết quả kinh doanh

  Với mỗi kết quả kinh doanh khác nhau, kế toán cần phải ghi sổ:

  + Nếu doanh nghiệp kinh doanh có lãi: Nợ TK 911 Sumif có 911 – Sumif nợ 911, Có TK 4212.

  + Nếu doanh nghiệp kinh doanh lỗ: Nợ TK 4212 – (Sumif có 911- Sumif nợ 911), Có TK 911.

  d. Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ (Doanh nghiệp áp dụng PP khấu trừ)

  *** Nguyên tắc trong định khoản kết chuyển thuế luôn làm giảm 2 loại thuế là:

  + Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

  + Thuế GTGT đầu ra phải nộp.

  Nợ TK 3331 Giá trị kết chuyển trong bài là số thuế phát sinh nhỏ

  Có TK 133

  icon tl Công thức tính số phát sinh của 133: Sumif nợ 133 – Sumif có 133

  icon tl Công thức tính số phát sinh của 3331: Sumif có 3331 – Sumif nợ 3331

  icon tl Tìm số dư đầu kỳ 133:

  *** Nguyên tắc tìm giá trị nhỏ kết chuyển theo công thức sau:

  + Đầu kỳ 133 + Phát sinh (PS) trong kỳ 133 so sánh với PS trong kỳ 3331

  + Nếu Đầu kỳ 133 + PS trong kỳ 133 > PS trong kỳ 3331 => số kết chuyển theo 133

  + Nếu Đầu kỳ 133 + PS trong kỳ 133 < PS trong kỳ 3331 => số kết chuyển theo 3331

  mess Bước 5: Lên cân đối tài khoản

  Để cân đối tài khoản thì kế toán thương mại cần phải thu thập và kiểm tra sổ cái với bảng cân đối tài khoản của những kỳ trước. Sau đó có sự so sánh, đối chiếu với các thông số hiện tại để kiểm tra.

  Những thông số lên cân đối tài khoản bao gồm: số dư đầu kỳ, số dư phát sinh của các loại tài khoản từ đầu kỳ đến cuối kỳ.

  mess Bước 6: Lên báo cáo tài chính (Dựa vào bảng cân đối tài khoản)

  Làm đầy đủ 5 bước trên đây thì kế toán sẽ có cơ sở để làm báo cáo tài chính hoàn chỉnh nhất.

  Quy trình tiến hành công việc chung của công ty kế toán dịch vụ

  Bước 1: Thu thập thông tin

  Tiến hành thu thập thông tin của khách hàng và ghi nhận những mong muốn, đề xuất riêng của khách hàng.

  Bước 2: Khảo sát tại doanh nghiệp

  Khảo sát thực tiễn doanh nghiệp sẽ giúp công ty cung cấp kế toán dịch vụ có thể nắm rõ những việc cần phải làm và đề xuất được chiến lược phù hợp nhất.

  Bước 3: Báo giá và ký hợp đồng

  Báo giá cụ thể tới khách hàng về dịch vụ kế toán mà công ty cung cấp.

  Bước 4: Tiến hành công việc theo thỏa thuận

  Sau khi hợp đồng được ký kết, công ty sẽ triển khai các công việc cần phải thực hiện và đảm bảo giao nộp báo cáo đúng tiến độ.

  icon chu y Ưu điểm kế toán  dịch vụ  của TAF

  ke toan cong ty dich vu taf 3
   

  Khi sử dụng kế toán dịch vụ của TAF, các bạn có thể dễ dàng thấy được lợi ích vượt trội so với việc sử dụng kế toán nội bộ hoặc một số dịch vụ kế toán khác. Những ưu điểm của kế toán dịch vụ TAF có thể kể tới bao gồm:  

  icon cam ket Đội ngũ kế toán chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ chất lượng. Các bạn sẽ không phải lo lắng có xảy ra sai phạm gây tổn thất đến lợi ích doanh nghiệp hoặc bị phạt do phạm các điều Luật kế toán và thuế.

  icon cam ket Giúp các bạn tối ưu chi phí bởi sẽ không mất chi phí đào tạo nhân viên, trang thiết bị tại văn phòng, tiền lương thưởng, tiền hỗ trợ,…

  icon cam ket TAF sẽ chịu mọi trách nhiệm về những sai phạm liên quan đến kế toán và thuế nếu có.

  icon cam ket Khi các bạn có nhu cầu, TAF luôn sẵn sàng tư vấn mọi lúc mọi nơi.

  icon cam ket Thông tin của quý khách hàng sẽ được TAF tuyệt đối bảo mật.
   

  icon but cham hoiNHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  icon 1 Công ty TAF có làm việc ngoài giờ không?

  icon tl Trả lời:

  Có, TAF luôn sẵn sàng lắng nghe và đón tiếp bất cứ khi nào khách hàng cần.

  icon cau 2 Công ty bạn có hỗ trợ nhân viên đến nơi chúng tôi không?

  icon tl Trả lời:

   Nếu bạn ở xa hoặc có nhu cầu tư vấn tại nhà, chúng tôi sẽ cử người đến địa chỉ của bạn để hỗ trợ thêm.

  icon cau 3 Công ty bạn có Giấy chứng nhận hành nghề Kế toán không?

  icon tl Trả lời:

  TAF là một trong những công ty Kế toán được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận hành nghề Kế toán từ cùng đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề Kế toán CPA sẽ khiến bạn hài lòng nhất về dịch vụ mà TAF cung cấp.

  icon cau 4 Công ty bạn nhận làm cho ngành nghề gì?

  icon tl Trả lời:

  TAF nhận làm tất cả các ngành nghề pháp luật cho phép.

  icon cau 5 Công ty có thực hiện dịch vụ nào khác ngoài dịch vụ kế toán hay không?
  icon tl Trả lời:


  Ngoài dịch vụ kế toán, TAF còn cung cấp tới các bạn dịch vụ Kiểm toántư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thuế dịch vụ chuyển giá.

  icon cau 6 Chi phí thực hiện dịch vụ kế toán so với các đơn vị khác có cao không?

  icon tl Trả lời:

  Với tùy đối tượng khách hàng và ngành nghề cần sử dụng kế toán của TAF, mức giá sẽ có sự chênh lệch. Tuy nhiên, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng chi phí sẽ được công khai và báo cụ thể với bạn khi bạn liên hệ với Hotline của TAF.

  icon 7 Tôi muốn đăng ký dùng dịch vụ của bạn thì làm thế nào?

  icon tl Trả lời:
  Các bạn có thể liên lạc Hotline của TAF để được hỗ trợ:  0978 66 66 00.  Bài viết trên đã chia sẻ với các bạn những thông tin liên quan đến Kế toán công ty dịch vụ uy tín. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhé.

  BAO GIA


  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF

  👑 Trụ sở chính: 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  ☎ Hotline : 0978 666 600

  💬 Zalo : 0978 666 600 (Mr J)

  📧 Email: info@taf.vn

  🌍 Website: taf.vn

  Xem thêm: Dịch vụ kiểm toán Bình Định

  Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

  Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Mã bảo mật   
  zalo
  0978 66 66 00
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây