DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO
1
Bạn cần hỗ trợ gì?

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO
Xem nhanh

TAF cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các thông tin này sẽ được các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác sử dụng.

Ngoài nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính, hầu hết các doanh nghiệp đều cần đến dịch vụ đảm bảo độc lập, khách quan đối với thông tin tài chính, các giao dịch và các quy trình. Việc đảm bảo và xác minh độc lập làm tăng độ tin cậy của các thông tin và báo cáo do tổ chức phát hành

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định mới bao gồm: Hệ thống kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc báo cáo ra bên ngoài về các thông tin phi tài chính và giúp khách hàng hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp.

Các dịch vụ Kiểm toán của chúng tôi:

- Kiểm toán báo cáo tài chính

- Kiểm toán xây dựng cơ bản

- Soát xét thông tin tài chính

- Kiểm toán quy trình và hệ thống

- Chuyển đổi báo cáo theo IFRS và tư vấn kế toán

- Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

- Dịch vụ thị trường vốn

FANPAGE FACEBOOK
Video Clip
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 494 - Đang online: 61
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện