62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh TAF | Hàng đầu về kiểm toán, Kế Toán, Thuế

TAF | Hàng đầu về kiểm toán, Kế Toán, Thuế

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức
Tin tức
Tin tức
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
Hàng giao chưa thu tiền vẫn phải lập HĐĐT

Hàng giao chưa thu tiền vẫn phải lập HĐĐT

Hàng giao chưa thu tiền vẫn phải lập HĐĐT - Công văn số 3604/CT-TTHT ngày 16/4/2019 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn điện tử
Nhận lương, thưởng sau khi chấm dứt HĐLĐ phải chịu thuế theo tỷ lệ

Nhận lương, thưởng sau khi chấm dứt HĐLĐ phải chịu thuế theo tỷ lệ

Nhận lương, thưởng sau khi chấm dứt HĐLĐ phải chịu thuế theo tỷ lệ - Công văn số 3136/CT-TTHT ngày 3/4/2019 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN
Phí bảo hiểm tích lũy phải chịu thuế TNCN

Phí bảo hiểm tích lũy phải chịu thuế TNCN

Phí bảo hiểm tích lũy phải chịu thuế TNCN - Công văn số 60503/CT-TTHT ngày 31/7/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ...
Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?

Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?

Công văn số 2246/CT-TTHT ngày 15/3/2019 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế - Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?
Được chuyển đổi biên lai nộp thuế điện tử ra giấy khi cần hoàn thuế

Được chuyển đổi biên lai nộp thuế điện tử ra giấy khi cần hoàn thuế

Được chuyển đổi biên lai nộp thuế điện tử ra giấy khi cần hoàn thuế - Công văn số 2813/TCT-DNNCN ngày 16/7/2019 của Tổng cục Thuế về hồ sơ hoàn thuế TNCN...
Hóa đơn tự in được sử dụng đến 31/10/2020

Hóa đơn tự in được sử dụng đến 31/10/2020

Hóa đơn tự in được sử dụng đến 31/10/2020 - Công văn số 57619/CT-TTHT ngày 23/7/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn tự in
Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công?

Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công?

Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công? - Công văn số 4490/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2019 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan,...
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 6723 - Đang online: 32
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện