Bán cổ phiếu thưởng phải chịu 2 khoản thuế

Bán cổ phiếu thưởng phải chịu 2 khoản thuế

Bán cổ phiếu thưởng phải chịu 2 khoản thuế

Bán cổ phiếu thưởng phải chịu 2 khoản thuế

Bán cổ phiếu thưởng phải chịu 2 khoản thuế
Bán cổ phiếu thưởng phải chịu 2 khoản thuế
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Bán cổ phiếu thưởng phải chịu 2 khoản thuế
Xem nhanh

Công văn số 85048/CT-TTHT ngày 27/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán thì được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, theo đó phải nộp thuế với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng (Điều 16, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC)

Trường hợp cá nhân nhận cổ tức hoặc nhận thưởng bằng cổ phiếu thì chưa phải nộp thuế tại thời điểm nhận. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải khai nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán, đồng thời nộp thêm thuế đầu tư vốn (đối với cổ phiếu là cổ tức) hoặc thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (đối với cổ phiếu thưởng) (Điều 11, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC , khoản 9, khoản 11 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

Tải các văn có liên quan đính kèm

Công văn 85048/CT-TTHT

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2053 - Đang online: 7
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện