Biên bản thu hồi hóa đơn phải ghi rõ lý do thanh lý hợp đồng

Biên bản thu hồi hóa đơn phải ghi rõ lý do thanh lý hợp đồng

Biên bản thu hồi hóa đơn phải ghi rõ lý do thanh lý hợp đồng

Biên bản thu hồi hóa đơn phải ghi rõ lý do thanh lý hợp đồng

Biên bản thu hồi hóa đơn phải ghi rõ lý do thanh lý hợp đồng
Biên bản thu hồi hóa đơn phải ghi rõ lý do thanh lý hợp đồng
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Biên bản thu hồi hóa đơn phải ghi rõ lý do thanh lý hợp đồng
Xem nhanh

Công văn số 6222/CT-TTHT ngày 13/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đã lập

 

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ chỉnh sửa phần mềm, đã xuất hóa đơn và kê khai thuế sau đó do dịch vụ không đáp ứng nhu cầu của khách hàng nên bị thanh lý hợp đồng và không được thanh toán thì hai bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thanh lý hợp đồng và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).

Đồng thời, Công ty thực hiện điều chỉnh, kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các văn bản có liên quan:

Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Thông tư 156/2013/TT-BTC

Công văn số 6222/CT-TTHT

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1158 - Đang online: 9
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện