Chia sẻ chi phí dịch vụ cho bên HTKD phải xuất hóa đơn ?

Chia sẻ chi phí dịch vụ cho bên HTKD phải xuất hóa đơn ?

Chia sẻ chi phí dịch vụ cho bên HTKD phải xuất hóa đơn ?

Chia sẻ chi phí dịch vụ cho bên HTKD phải xuất hóa đơn ?

Chia sẻ chi phí dịch vụ cho bên HTKD phải xuất hóa đơn ?
Chia sẻ chi phí dịch vụ cho bên HTKD phải xuất hóa đơn ?
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Chia sẻ chi phí dịch vụ cho bên HTKD phải xuất hóa đơn ?
Xem nhanh

Công văn số 79759/CT-TTHT ngày 4/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

Căn cứ pháp lý: 

+ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

+ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Theo Cục thuế Hà Nội, trường hợp các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh cử đại diện đứng ra thanh toán và nhận hóa đơn dịch vụ quảng bá thương hiệu thì khi bên đại diện chia sẻ lại chi phí này cho các bên hợp tác kinh doanh phải xuất hóa đơn.

Khoản tiền dịch vụ đại diện chi trả cho các bên hợp tác kinh doanh nêu trên được coi là khoản thu hộ, chi hộ liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ nên không được miễn thuế GTGT theo điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3305 - Đang online: 5
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện