Cho mượn máy móc, chi phí khấu hao sẽ bị xuất toán

Cho mượn máy móc, chi phí khấu hao sẽ bị xuất toán

Cho mượn máy móc, chi phí khấu hao sẽ bị xuất toán

Cho mượn máy móc, chi phí khấu hao sẽ bị xuất toán

Cho mượn máy móc, chi phí khấu hao sẽ bị xuất toán
Cho mượn máy móc, chi phí khấu hao sẽ bị xuất toán
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Cho mượn máy móc, chi phí khấu hao sẽ bị xuất toán
Xem nhanh

Công văn số 7625/CT-TTHT ngày 27/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí khấu hao tài sản cố định 

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Theo quy định tại điểm a khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp không được hạch toán chi phí khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, trường hợp Công ty xuất máy móc thiết bị cho khách hàng mượn, không để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty thì chi phí khấu hao của máy móc thiết bị trong thời gian cho mượn sẽ bị xuất toán.

Các văn bản có liên quan

Công văn số 7625/CT-TTHT

Thông tư 96/2015/TT-BTC 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 492 - Đang online: 20
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện