Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải nộp thuế 0,1%

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải nộp thuế 0,1%

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải nộp thuế 0,1%

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải nộp thuế 0,1%

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải nộp thuế 0,1%
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải nộp thuế 0,1%
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phải nộp thuế 0,1%
Xem nhanh

Công văn số 10909/CT-TTHT ngày 22/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN và GTGT 

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC, thu nhập chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán có bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

Theo đó, trường hợp cá nhân có chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu thì phải nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán, với thuế suất 0,1% giá chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng được xác định theo hướng dẫn tại điểm a.1.2 Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Các văn bản có liên quan:

Công văn số 10909/CT-TTHT

Thông tư số 25/2018/TT-BTC

Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Thông tư số 219/2013/TT-BTC

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 465 - Đang online: 47
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện