Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần phải trích nộp thuế 0,1% giá bán

Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần phải trích nộp thuế 0,1% giá bán

Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần phải trích nộp thuế 0,1% giá bán

Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần phải trích nộp thuế 0,1% giá bán

Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần phải trích nộp thuế 0,1% giá bán
Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần phải trích nộp thuế 0,1% giá bán
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần phải trích nộp thuế 0,1% giá bán
Xem nhanh

Công văn số 1211/TCT-DNNCN ngày 4/4/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần 

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 92/2015/TT-BTC

Theo Tổng cục Thuế, "cổ phiếu" là hình thức thể hiện "cổ phần" (Điều 120 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ), do đó, các cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Khoản thu nhập này phải kê khai nộp thuế TNCN theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng (Điều 16, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Các văn bản có liên quan:

Công văn số 1211/TCT-DNNCN ngày 4/4/2019 của Tổng cục Thuế

Thông tư 92/2015/TT-BTC

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2059 - Đang online: 3
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện