Cổ phiếu chia từ thặng dư vốn cổ phần được miễn nộp thuế TNDN

Cổ phiếu chia từ thặng dư vốn cổ phần được miễn nộp thuế TNDN

Cổ phiếu chia từ thặng dư vốn cổ phần được miễn nộp thuế TNDN

Cổ phiếu chia từ thặng dư vốn cổ phần được miễn nộp thuế TNDN

Cổ phiếu chia từ thặng dư vốn cổ phần được miễn nộp thuế TNDN
Cổ phiếu chia từ thặng dư vốn cổ phần được miễn nộp thuế TNDN
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Cổ phiếu chia từ thặng dư vốn cổ phần được miễn nộp thuế TNDN
Xem nhanh

Công văn số 4799/CT-TTHT ngày 29/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách chuyển nhượng cổ phiếu là cổ tức nhận được và cổ phiếu là thặng dư vốn cổ phần

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 156/2013/-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Trường hợp Công ty được chia cổ tức bằng cổ phiếu với tổng mệnh giá tương đương giá trị cổ tức nhận được, nếu đây là cổ tức chia sau thuế thì được miễn nộp thuế TNDN theo Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Đối với cổ phiếu nhận được là cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần cũng được miễn nộp thuế TNDN theo điểm 3 khoản 1 Thông tư 19/2003/TT-BTC .

Tuy nhiên, khi chuyển nhượng các cổ phiếu là cổ tức và cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần, Công ty phải khai nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Trong đó, giá mua để làm căn cứ tính thu nhập chịu thuế TNDN khi chuyển nhượng số cổ phiếu là cổ tức là giá trị cổ tức tương ứng Công ty nhận được.

Riêng giá vốn làm căn cứ tính thu nhập chịu thuế TNDN khi chuyển nhượng số cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần, chờ hướng dẫn sau của Cục thuế.

Đối với giá trị cổ tức tương ứng, giá trị cổ phiếu từ thặng dư vốn tương ứng mà Công ty nhận được, khi quyết toán thuế phải kê khai tại chỉ tiêu B11 trên tờ khai quyết toán mẫu 03/TNDN.

Văn bản có liên quan:

Công văn số 4799/CT-TTHT

Thông tư số 19/2003/TT-BTC

Thông tư số 156/2013/-BTC

Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Thông tư 78/2014/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1170 - Đang online: 11
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện