Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công?

Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công?

Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công?

Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công?

Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công?
Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công?
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công?
Xem nhanh

Công ty không đăng ký ngành nghề gia công, Chi nhánh có được nhận gia công? - Công văn số 4490/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2019 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công

dịch vụ kế toán

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Chi nhánh chỉ được thực hiện chức năng của Công ty theo phạm vi nhiệm vụ được Công ty giao/ủy quyền, trên cơ sở ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty.

Theo đó, trường hợp ngành nghề kinh doanh của Công ty không có hoạt động thuê/đặt gia công và nội dung ủy quyền của Công ty cho Chi nhánh cũng không có hoạt động thuê/đặt gia công thì Chi nhánh không được phép nhập khẩu hàng hóa về để thuê Chi nhánh khác trong cùng Công ty gia công.

Tải các văn bản có liên quan dưới đây:

- Công văn số 4490/TCHQ-TXNK

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1489 - Đang online: 20
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện