Công ty mẹ chuyển đổi loại hình, Chi nhánh phải xin cấp lại MST mới

Công ty mẹ chuyển đổi loại hình, Chi nhánh phải xin cấp lại MST mới

Công ty mẹ chuyển đổi loại hình, Chi nhánh phải xin cấp lại MST mới

Công ty mẹ chuyển đổi loại hình, Chi nhánh phải xin cấp lại MST mới

Công ty mẹ chuyển đổi loại hình, Chi nhánh phải xin cấp lại MST mới
Công ty mẹ chuyển đổi loại hình, Chi nhánh phải xin cấp lại MST mới
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Công ty mẹ chuyển đổi loại hình, Chi nhánh phải xin cấp lại MST mới
Xem nhanh

Công văn số 67772/CT-TTHT ngày 8/10/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi doanh nghiệp 

 

 

Căn cứ pháp lý: 

+ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 226/11/2014

+ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

+ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH, nếu Công ty mới kế thừa toàn bộ các quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty cũ, kể cả nợ thuế thì Công ty mới có trách nhiệm kê khai nộp thuế cho cả các nghĩa vụ phát sinh trước khi chuyển đổi.

Sau khi được cấp phép thành lập, Công ty mới được phát hành hóa đơn giao cho khách hàng và có trách nhiệm nộp báo cáo hóa đơn định kỳ theo Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC .

Đối với Công ty cũ phải hủy toàn bộ hóa đơn không tiếp tục sử dụng, đồng thời phải nộp báo cáo hóa đơn đến thời điểm chuyển đổi (Điều 27, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ).

Lưu ý, theo khoản 3 Điều 23 Thông tư 95/2016/TT-BTC, đối với Chi nhánh có phát sinh chuyển đổi đơn vị chủ quản khi Công ty mẹ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì phải đóng MST cũ và đăng ký lại MST mới.

Tải các văn bản có liên quan

Công văn số 67772/CT-TTHT

- Thông tư 39/2014/TT-BTC

- Thông tư 95/2016/TT-BTC

 
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3299 - Đang online: 10
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện