Công ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu

Công ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu

Công ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu

Công ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu

Công ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu
Công ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Công ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu
Xem nhanh

Công văn số 7540/CT-TTHT ngày 26/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT

 

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính

Theo điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC,  đơn vị trực thuộc ở ngoài tỉnh nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính.

Quy định này được hiểu rằng, cho dù Chi nhánh không bán hàng, không có doanh thu thì vẫn phải kê khai thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp Công ty thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở ngoài tỉnh, không phát sinh doanh thu, chỉ phát sinh chi phí thì Chi nhánh cũng phải khai thuế GTGT tập trung về trụ sở chính.

Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh phụ thuộc nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC ).

Các văn bản có liên quan:

Công văn số 7540/CT-TTHT

Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông tư 173/2016/TT-BTC

 

 
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2038 - Đang online: 14
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện