Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm

Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm

Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm

Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm

Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm
Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Công ty niêm yết bắt buộc kiểm toán nội bộ hàng năm
Xem nhanh

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

 

Căn cứ pháp lý: 

+ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Nghị định quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp sau đây bắt buộc phải kiểm toán nội bộ hàng năm, gồm: công ty niêm yết; công ty mẹ có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ; công ty nhà nước là công ty mẹ (khoản 1 Điều 10).

Các doanh nghiệp khác chỉ được khuyến khích kiểm toán nội bộ, không bắt buộc (khoản 2 Điều 10).

Doanh nghiệp có thể tự tổ chức kiểm toán nội bộ hoặc thuê các công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện để thực hiện (khoản 3 Điều 10).

Việc kiểm toán nội bộ phải tuân thủ 03 nguyên tắc cơ bản: độc lập, khách quan và tuân thủ pháp luật (Điều 5).

Đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các yêu cầu sau: không được kiểm toán các quy định, chính sách do mình chịu trách nhiệm xây dựng; không có xung đột lợi ích với đơn vị được kiểm toán; không được kiểm toán các hoạt động do mình quản lý trong thời hạn 3 năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

Tải văn bản đính kèm: Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

 
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3299 - Đang online: 9
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện