Điều chỉnh quyết toán nếu làm tăng thuế phải chịu tiền chậm nộp

Điều chỉnh quyết toán nếu làm tăng thuế phải chịu tiền chậm nộp

Điều chỉnh quyết toán nếu làm tăng thuế phải chịu tiền chậm nộp

Điều chỉnh quyết toán nếu làm tăng thuế phải chịu tiền chậm nộp

Điều chỉnh quyết toán nếu làm tăng thuế phải chịu tiền chậm nộp
Điều chỉnh quyết toán nếu làm tăng thuế phải chịu tiền chậm nộp
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Điều chỉnh quyết toán nếu làm tăng thuế phải chịu tiền chậm nộp
Xem nhanh
  • Điều chỉnh quyết toán nếu làm tăng thuế phải chịu tiền chậm nộp

Công văn số 39725/CT-TTHT ngày 29/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế 

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, trường hợp sau khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, Công ty phát hiện Báo cáo tài chính (BCTC) đã nộp bị sai sót gây ảnh hưởng đến thuế thì phải lập hồ sơ khai bổ sung và điều chỉnh số liệu trên tờ khai quyết toán thuế của năm có sai sót kèm theo BCTC đã được bổ sung, sửa đổi.

Trường hợp này, Công ty phải nộp số tiền thuế tăng thêm, đồng thời tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Các văn bản có liên quan

Công văn số 39725/CT-TTHT

Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư số 26/2015/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3299 - Đang online: 16
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện