Điều kiện chấp nhận hình thức thanh toán bù trừ công nợ

Điều kiện chấp nhận hình thức thanh toán bù trừ công nợ

Điều kiện chấp nhận hình thức thanh toán bù trừ công nợ

Điều kiện chấp nhận hình thức thanh toán bù trừ công nợ

Điều kiện chấp nhận hình thức thanh toán bù trừ công nợ
Điều kiện chấp nhận hình thức thanh toán bù trừ công nợ
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Điều kiện chấp nhận hình thức thanh toán bù trừ công nợ
Xem nhanh

Công văn số 82465/CT-TTHT ngày 17/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thanh toán bù trừ công nợ

Căn cứ pháp lý: 

+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

+ Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Thanh toán bằng hình thức "bù trừ công nợ" được coi là thanh toán không dùng tiền mặt nếu được quy định trong hợp đồng và đáp ứng các điều kiện tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

- Trường hợp bù trừ giữa hàng hóa mua vào với hàng hóa bán ra, phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ.

- Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của 3 bên.

- Trường hợp bù trừ công nợ như vay, mượn tiền, phải có hợp đồng vay, mượn tiền được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay.

Tải các văn bản liên quan: 

- Công văn số 82465/CT-TTHT

Thông tư 26/2015/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 411 - Đang online: 41
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện