Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi

Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi

Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi

Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi

Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi
Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi
Xem nhanh

Công văn số 532/TCT-CS ngày 19/2/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Chi phí phúc lợi cho người lao động nếu muốn hạch toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Các điều kiện chung quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ;

+ Có chứng từ thanh toán theo quy định;

+ Mức chi theo đúng quy chế của Công ty;

+ Tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân (khoản 2.30 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Các khoản được xem là chi phí phúc lợi bao gồm: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích học tập tốt; chi hỗ trợ tiền tàu, xe về lễ tết... và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Các văn bản có liên quan:

Công văn số 532/TCT-CS

Thông tư 96/2015/TT-BTC

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2051 - Đang online: 7
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện