Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Doanh nghiệp
Xem nhanh

Công văn số 13715/CT-TTHT ngày 29/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về giao dịch với các bên có mối quan hệ liên kết - Doanh nghiệp "liên kết" bị khống chế cả lãi vay từ các bên độc lập.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

- Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP , các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết bị khống chế chi phí lãi vay không quá 20% tổng lợi nhuận thuần.

Mức khống chế này áp dụng cho tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp, bao gồm cả chi phí lãi vay từ các bên độc lập, không có quan hệ liên kết.

Các văn bản có liên quan

Công văn số 13715/CT-TTHT

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Thông tư 96/2015/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1344 - Đang online: 8
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện