Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương thức ưu đãi thuế

Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương thức ưu đãi thuế

Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương thức ưu đãi thuế

Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương thức ưu đãi thuế

Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương thức ưu đãi thuế
Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương thức ưu đãi thuế
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn phương thức ưu đãi thuế
Xem nhanh

Công văn số 2860/CT-TTHT ngày 18/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

+ Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

+ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi, nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang được ưu đãi cho thời gian còn lại (nếu còn) hoặc được áp dụng thời gian miễn giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng bằng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi.

Lưu ý, nếu Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Nếu Công ty lựa chọn hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế bằng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo (khoản 3 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC ).

Tải các băn bản có liên quan

Công văn số 2860/CT-TTHT

+ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

+ Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

+ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ

 
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2066 - Đang online: 9
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện