Được phép điều chỉnh quyết toán thuế đã kiểm tra thuế nhưng phải nộp phạt

Được phép điều chỉnh quyết toán thuế đã kiểm tra thuế nhưng phải nộp phạt

Được phép điều chỉnh quyết toán thuế đã kiểm tra thuế nhưng phải nộp phạt

Được phép điều chỉnh quyết toán thuế đã kiểm tra thuế nhưng phải nộp phạt

Được phép điều chỉnh quyết toán thuế đã kiểm tra thuế nhưng phải nộp phạt
Được phép điều chỉnh quyết toán thuế đã kiểm tra thuế nhưng phải nộp phạt
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Được phép điều chỉnh quyết toán thuế đã kiểm tra thuế nhưng phải nộp phạt
Xem nhanh

Công văn số 81492/CT-TTHT ngày 12/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc nộp hồ sơ bổ sung sau khi thực hiện quyết toán

Căn cứ pháp lý: 

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

+ Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC , trường hợp doanh nghiệp phát hiện hồ sơ quyết toán thuế có sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra thuế dẫn đến phát sinh tăngsố thuế phải nộp thì được khai bổ sung, điều chỉnh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ bị xử lý như đối với trường hợp cơ quan kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Mẫu biểu, hồ sơ khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC và điểm 2 Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015.

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3315 - Đang online: 4
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện