Được sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử với hóa đơn đặt in, tự in

Được sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử với hóa đơn đặt in, tự in

Được sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử với hóa đơn đặt in, tự in

Được sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử với hóa đơn đặt in, tự in

Được sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử với hóa đơn đặt in, tự in
Được sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử với hóa đơn đặt in, tự in
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Được sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử với hóa đơn đặt in, tự in
Xem nhanh

Công văn số 5242/TCT-CS ngày 20/12/2018 của Tổng cục Thuế về sử dụng hóa đơn điện tử 

Căn cứ pháp lý: 

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Trường hợp muốn khởi tạo hóa đơn điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ, Công ty cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC .

Công ty có thể sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in, tự in, tuy nhiên mỗi lần bán hàng hóa, dịch vụ chỉ được sử dụng một hình thức hóa đơn.

Trên hóa đơn điện tử, Công ty có thể tạo các ký hiệu hóa đơn để quản lý hoạt động kinh doanh, nhưng phải đảm bảo lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC 

Tải văn bản đính kèm:

Công văn số 5242/TCT-CS

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3323 - Đang online: 9
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện