Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020

Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020

Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020

Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020

Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020
Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020
Xem nhanh
  • Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020

Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020 - Công văn số 48825/CT-TTHT ngày 24/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Theo quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các quy định về hóa đơn giấy tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP chưa hết hiệu lực từ ngày 1/11/2018 mà được gia hạn áp dụng đến hết 31/10/2020.

Trong giai đoạn chuyển tiếp này, doanh nghiệp vẫn có thể đồng thời sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP , nhưng được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, trường hợp từ ngày 1/11/2018 đến 31/10/2020, doanh nghiệp còn tồn một số hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn còn nhu cầu sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì được tiếp tục lập hóa đơn đặt in.

Tải các văn bản có liên quan dưới đây:

- Công văn số 48825/CT-TTHT

Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Nghị định 04/2014/NĐ-CP

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3298 - Đang online: 7
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện