Được trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng

Được trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng

Được trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng

Được trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng

Được trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng
Được trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Được trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng
Xem nhanh

Được trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng - Công văn số 8753/CT-TTHT ngày 19/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

 

Theo Công văn này, trường hợp Công ty có ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng vận chuyển nhưng sau khi thực hiện xong hợp đồng và cấn trừ công nợ, bên kia không chịu hoàn trả phần tiền ký quỹ còn lại, nếu khoản nợ này đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC thì Công ty được trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC

Tải các văn bản có liên quan dưới đây:

- Công văn số 8753/CT-TTHT

Thông tư 228/2009/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1502 - Đang online: 9
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện