Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê bằng giấy sẽ bị bác bỏ

Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê bằng giấy sẽ bị bác bỏ

Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê bằng giấy sẽ bị bác bỏ

Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê bằng giấy sẽ bị bác bỏ

Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê bằng giấy sẽ bị bác bỏ
Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê bằng giấy sẽ bị bác bỏ
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê bằng giấy sẽ bị bác bỏ
Xem nhanh
  • Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê bằng giấy sẽ bị bác bỏ

Hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê bằng giấy sẽ bị bác bỏ - Công văn số 68203/CT-TTHT ngày 29/8/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử kèm bảng kê

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC, hóa đơn điện tử là hóa đơn được lập bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa bán ra.

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC, thông tin chứa trong hóa đơn điện tử phải đảm bảo truy cập, sử dụng được hoàn chỉnh khi cần thiết.

Theo đó, khi bán hàng hóa, doanh nghiệp bắt buộc phải lập hết danh mục hàng hóa bán ra trên hóa đơn điện tử để đảm bảo truy cập được đầy đủ khi cần thiết, không thể ghi riêng ra bảng kê bằng giấy.

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3393 - Đang online: 2
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện