Hóa đơn giấy còn được sử dụng đến 31/10/2020

Hóa đơn giấy còn được sử dụng đến 31/10/2020

Hóa đơn giấy còn được sử dụng đến 31/10/2020

Hóa đơn giấy còn được sử dụng đến 31/10/2020

Hóa đơn giấy còn được sử dụng đến 31/10/2020
Hóa đơn giấy còn được sử dụng đến 31/10/2020
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Hóa đơn giấy còn được sử dụng đến 31/10/2020
Xem nhanh

Công văn số 10349/CT-TTHT ngày 20/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tiêu thức bắt buộc và xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ

+ Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ

+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Mặc dù Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2018 nhưng các quy định về hóa đơn tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC vẫn còn được áp dụng đến ngày 31/10/2020.

Trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, doanh nghiệp có thể sử dụng tiếp hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử cũ theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC hoặc chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử mới theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP .

Tuy nhiên, kể từ sau ngày 1/11/2020, tất cả doanh nghiệp đều bắt buộc phải sử dụng thống nhất hóa đơn điện tử mới theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các văn bản có liên quan

Công văn số 10349/CT-TTHT

- Nghị định 130/2018/NĐ-CP

- Nghị định 119/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 32/2011/TT-BTC

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3299 - Đang online: 12
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện