Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?

Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?

Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?

Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?

Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?
Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Khách hàng bỏ trốn, có được trích lập dự phòng nợ khó đòi?
Xem nhanh

Công văn số 2246/CT-TTHT ngày 15/3/2019 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

Căn cứ pháp lý

- Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính

- Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính

Trường hợp Công ty phát sinh khoản nợ khó đòi do khách hàng đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể chẳng hạn, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC thì được trích lập dự phòng nợ khó đòi để tính vào chi phí hợp lý trong kỳ.

Trường hợp Công ty có khách hàng đã ngừng hoạt động, bỏ địa điểm kinh doanh nên không có khả năng thu hồi nợ, nếu có đủ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC thì được xử lý như một khoản tổn thất. Theo đó, được sử dụng nguồn dự phòng nợ khó đòi, quỹ dự phòng tài chính để bù đắp, phần chênh lệch thiếu hạch toán vào chi phí quản lý.

Tải các văn bản có liên quan

Công văn số 2246/CT-TTHT

Thông tư 228/2009/TT-BTC

Thông tư 96/2015/TT-BTC

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1489 - Đang online: 22
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện