Khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện?

Khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện?

Khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện?

Khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện?

Khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện?
Khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện?
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Khai bổ sung hóa đơn tại kỳ lập hay kỳ phát hiện?
Xem nhanh

Công văn số 2558/CT-TTHT ngày 17/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai hóa đơn bỏ sót

Căn cứ pháp lý

+ Căn cứ Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc Hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT

+ Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Tùy thuộc doanh nghiệp bỏ sót hóa đơn "đầu vào" hay "đầu ra", thời điểm kê khai bổ sung sẽ xác định theo nguyên tắc khác nhau.

Theo đó, nếu là hóa đơn đầu vào sẽ được kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện việc bỏ sót hóa đơn (nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra).

Ngược lại, nếu là hóa đơn đầu ra thì kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh (kỳ lập) hóa đơn đó, đồng thời phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế khai thiếu.

Tải văn bản đính kèm:

Công văn số 2558/CT-TTHT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2053 - Đang online: 4
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện