Làm giám đốc ở Việt Nam phải nộp thuế, cho dù không cư trú

Làm giám đốc ở Việt Nam phải nộp thuế, cho dù không cư trú

Làm giám đốc ở Việt Nam phải nộp thuế, cho dù không cư trú

Làm giám đốc ở Việt Nam phải nộp thuế, cho dù không cư trú

Làm giám đốc ở Việt Nam phải nộp thuế, cho dù không cư trú
Làm giám đốc ở Việt Nam phải nộp thuế, cho dù không cư trú
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Làm giám đốc ở Việt Nam phải nộp thuế, cho dù không cư trú
Xem nhanh

Công văn số 68980/CT-TTHT ngày 15/10/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính 

+ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 

+ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC , cá nhân không cư trú phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Theo đó, trường hợp Công ty có giám đốc người nước ngoài là cá nhân không cư trú và nhận lương từ Công ty mẹ ở nước ngoài thì vẫn phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam với thuế suất 20%.

Vị giám đốc này phải tự kê khai thuế TNCN theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC và khoản 7 Điều 24 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Tải các văn bản đính kèm:

Công văn số 68980/CT-TTHT 

Thông tư 119/2014/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC

 

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2038 - Đang online: 18
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện