Lợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh được miễn thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh được miễn thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh được miễn thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh được miễn thuế TNDN

Lợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh được miễn thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh được miễn thuế TNDN
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Lợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh được miễn thuế TNDN
Xem nhanh

Công văn số 1072/CT-TTHT ngày 9/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế TNDN đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn cứ pháp lý: 

+ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP 

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC , khoản thu nhập được chia sau thuế từ hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết thuộc diện được miễn thuế TNDN.

Tuy nhiên, các khoản chi liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh, chi khấu hao TSCĐ của các hoạt động liên doanh, liên kết không được trừ khi tính thuế TNDN của các hoạt động kinh doanh khác trong Công ty.

Tải văn bản đính kèm: 

Công văn số 1072/CT-TTHT

Thông tư 78/2014/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1189 - Đang online: 20
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện