Nợ thuế quá hạn 10 năm chỉ được xóa sau khi áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế

Nợ thuế quá hạn 10 năm chỉ được xóa sau khi áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế

Nợ thuế quá hạn 10 năm chỉ được xóa sau khi áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế

Nợ thuế quá hạn 10 năm chỉ được xóa sau khi áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế

Nợ thuế quá hạn 10 năm chỉ được xóa sau khi áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế
Nợ thuế quá hạn 10 năm chỉ được xóa sau khi áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Nợ thuế quá hạn 10 năm chỉ được xóa sau khi áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế
Xem nhanh

Công văn số 108/TCT-QLN ngày 9/1/2019 của Tổng cục Thuế về việc xóa nợ tiền thuế 

 

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC, khoản nợ thuế quá 10 năm chỉ được xóa khi cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu đủ.

Theo đó, trường hợp cá nhân có nợ thuế đã quá hạn 10 năm nhưng cơ quan thuế chưa áp dụng hết tất cả các biện pháp cưỡng chế thì chưa được xóa nợ

Hiện có 7 biện pháp cưỡng chế được quy định tại Khoản 1 Điều 93 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11status2 như sau:
1. Trích tiền từ tài khoản; 
2. Khấu trừ lương hoặc thu nhập;
3. Kê biên tài sản để bán đấu giá;
4. Thu tiền và tài sản do bên thứ ba nắm giữ (nếu có); 
5. Không cho mở tờ khai hải quan hàng nhập khẩu; 
6. Thu hồi mã số thuế; đình chỉ việc sử dụng hóa đơn;
7. Thu hồi giấy phép hành nghề hoặc giấy chứng nhận ĐKKD.

Các văn bản có liên quan

Công văn số 108/TCT-QLN

Thông tư 156/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3299 - Đang online: 5
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện