Sai tên hàng phải lập hóa đơn điều chỉnh

Sai tên hàng phải lập hóa đơn điều chỉnh

Sai tên hàng phải lập hóa đơn điều chỉnh

Sai tên hàng phải lập hóa đơn điều chỉnh

Sai tên hàng phải lập hóa đơn điều chỉnh
Sai tên hàng phải lập hóa đơn điều chỉnh
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Sai tên hàng phải lập hóa đơn điều chỉnh
Xem nhanh

Công văn số 11512/CT-TTHT ngày 26/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc điều chỉnh hóa đơn GTGT sai tên hàng hóa

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

"Sai tên hàng" không thuộc trường hợp được miễn lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp bên bán đã lập hóa đơn giao bên mua, nhưng sau đó bên mua đề nghị điều chỉnh lại tên hàng trên cơ sở dịch từ tên tiếng anh thì bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh.

Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn cần điều chỉnh (khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Các văn bản có liên quan:

Công văn số 11512/CT-TTHT

Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Thông tư số 26/2015/TT-BTC

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2053 - Đang online: 4
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện