Tạm ứng hợp đồng xây dựng chưa phải trích nộp thuế

Tạm ứng hợp đồng xây dựng chưa phải trích nộp thuế

Tạm ứng hợp đồng xây dựng chưa phải trích nộp thuế

Tạm ứng hợp đồng xây dựng chưa phải trích nộp thuế

Tạm ứng hợp đồng xây dựng chưa phải trích nộp thuế
Tạm ứng hợp đồng xây dựng chưa phải trích nộp thuế
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Tạm ứng hợp đồng xây dựng chưa phải trích nộp thuế
Xem nhanh

Công văn số 68814/CT-TTHT ngày 12/10/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng

Căn cứ pháp lý: 

+Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

+Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính 

+Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 
+Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính 
+Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính 
 
Tóm tắt nội dung của công văn như sau:
Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC và Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC , thời điểm kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng là thời điểm nghiệm thu công trình.

Theo đó, khi nhận tiền tạm ứng hợp đồng xây dựng để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai công việc xây dựng, doanh nghiệp chỉ cần lập phiếu thu, chưa phải lập hóa đơn và khai nộp thuế.

Các văn bản có liên quan:

Công văn số 68814/CT-TTHT

- Thông tư 219/2013/TT/BTC

- Thông tư 78/2014/TT/BTC

 

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2049 - Đang online: 24
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện