Thay đổi nơi làm việc không cần đăng ký lại MST của người phụ thuộc

Thay đổi nơi làm việc không cần đăng ký lại MST của người phụ thuộc

Thay đổi nơi làm việc không cần đăng ký lại MST của người phụ thuộc

Thay đổi nơi làm việc không cần đăng ký lại MST của người phụ thuộc

Thay đổi nơi làm việc không cần đăng ký lại MST của người phụ thuộc
Thay đổi nơi làm việc không cần đăng ký lại MST của người phụ thuộc
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Thay đổi nơi làm việc không cần đăng ký lại MST của người phụ thuộc
Xem nhanh

Công văn số 85040/CT-TTHT ngày 27/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc đăng ký mã số người phụ thuộc 

 

Căn cứ pháp lý: 

+ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

+ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC, mỗi cá nhân chỉ được cấp 01 mã số thuế (MST) duy nhất để sử dụng suốt đời.

Đối với MST của người phụ thuộc dùng để đăng ký giảm trừ gia cảnh, đồng thời cũng được sử dụng để kê khai nộp thuế nếu người phụ thuộc có phát sinh thu nhập phải nộp thuế (điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC ).

Trường hợp người lao động chuyển sang nơi làm việc khác thì phải đăng ký và nộp lại hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, tuy nhiên được tiếp tục sử dụng MST cũ để đăng ký (điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Tải các văn bản có liên quan:

Công văn số 85040/CT-TTHT

Thông tư 95/2016/TT-BTC

- Thông tư 111/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2038 - Đang online: 9
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện