Thi công công trình ngoài tỉnh, cả nhà thầu chính và phụ đều phải nộp thuế vãng lai

Thi công công trình ngoài tỉnh, cả nhà thầu chính và phụ đều phải nộp thuế vãng lai

Thi công công trình ngoài tỉnh, cả nhà thầu chính và phụ đều phải nộp thuế vãng lai

Thi công công trình ngoài tỉnh, cả nhà thầu chính và phụ đều phải nộp thuế vãng lai

Thi công công trình ngoài tỉnh, cả nhà thầu chính và phụ đều phải nộp thuế vãng lai
Thi công công trình ngoài tỉnh, cả nhà thầu chính và phụ đều phải nộp thuế vãng lai
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Thi công công trình ngoài tỉnh, cả nhà thầu chính và phụ đều phải nộp thuế vãng lai
Xem nhanh

Thi công công trình ngoài tỉnh, cả nhà thầu chính và phụ đều phải nộp thuế vãng lai - Công văn số 3724/TCT-KK ngày 18/9/2019 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT vãng lai cho hoạt động xây dựng ngoại tỉnh

 

Văn bản trả lời kiến nghị về việc xem xét lại hướng dẫn tại Công văn số 4754/TCT-KK ngày 13/10/2017 của Tổng cục Thuế liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế vãng lai của nhà thầu phụ.

Cụ thể, theo ví dụ nêu tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , người kiến nghị cho rằng, chỉ nhà thầu chính (là đơn vị ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư) mới phải kê khai nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh trên giá trị hóa đơn xây dựng công trình xuất cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Công văn số 4754/TCT-KK ngày 13/10/2017 lại trả lời theo hướng nhà thầu chính và nhà thầu phụ đều phải khai nộp thuế vãng lai trên cả giá trị hóa đơn nhà thầu phụ lập cho nhà thầu chính và hóa đơn nhà thầu chính lập cho chủ đầu tư, dẫn đến nộp thuế trùng và không nằm trong các trường hợp ví dụ được nêu tại Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 .

Với kiến nghị này, Tổng cục Thuế cho rằng, theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 thì trường hợp nhà thầu phụ không có trụ sở chính hoặc đơn vị trực thuộc tại địa phương xây dựng công trình cũng được coi là có hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh nên nhà thầu phụ cũng phải nộp thuế vãng lai.

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1488 - Đang online: 14
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện