Thuê dịch vụ thiết kế của cá nhân phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%

Thuê dịch vụ thiết kế của cá nhân phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%

Thuê dịch vụ thiết kế của cá nhân phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%

Thuê dịch vụ thiết kế của cá nhân phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%

Thuê dịch vụ thiết kế của cá nhân phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%
Thuê dịch vụ thiết kế của cá nhân phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Thuê dịch vụ thiết kế của cá nhân phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%
Xem nhanh

Công văn số 15335/CT-TTHT ngày 5/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ của cá nhân không kinh doanh

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê một nhóm cá nhân không kinh doanh thực hiện dịch vụ thiết kế dưới dạng hợp đồng kinh tế, không phải hợp đồng lao động thì khi chi trả tiền công từ 2 triệu đồng trở lên, Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê tài sản (xe ô tô) của cá nhân không kinh doanh với số tiền trên 100 triệu/năm và tại hợp đồng thỏa thuận Công ty nộp thay tiền thuế thì Công ty được hạch toán tiền thuế GTGT, thuế TNCN nộp thay đó vào chi phí hợp lý.

Chứng từ hạch toán chi phí bao gồm: hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (khoản 2.5 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ).

Các văn bản có liên quan:

Công văn số 15335/CT-TTHT

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Thông tư 96/2015/TT-BTC 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC

 
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3321 - Đang online: 13
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện