Tiền hỗ trợ bán hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ

Tiền hỗ trợ bán hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ

Tiền hỗ trợ bán hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ

Tiền hỗ trợ bán hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ

Tiền hỗ trợ bán hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ
Tiền hỗ trợ bán hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Tiền hỗ trợ bán hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ
Xem nhanh
  • Công văn số 210/TCT-KTNB ngày 17/1/2019 của Tổng cục Thuế về các khoản hỗ trợ bán hàng - Tiền hỗ trợ bán hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ

Công văn số 210/TCT-KTNB ngày 17/1/2019 của Tổng cục Thuế về các khoản hỗ trợ bán hàng

Căn cứ pháp lý

+

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC , trường hợp Công ty nhận được khoản hỗ trợ từ đối tác nhưng có kèm điều kiện thực hiện dịch vụ quảng cáo, khuyến mại cho sản phẩm của đối tác thì phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT.

Đối với khoản hỗ trợ tài chính để mua máy móc, phương tiện phục vụ bán hàng, Công ty phải ghi nhận toàn bộ một lần vào thu nhập khác và khai nộp thuế TNDN trong kỳ, không được phân bổ dần vào thu nhập khác theo tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC ).

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3321 - Đang online: 13
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện