Tổng hợp các văn bản pháp luật nổi bật trong năm 2018

Tổng hợp các văn bản pháp luật nổi bật trong năm 2018

Tổng hợp các văn bản pháp luật nổi bật trong năm 2018

Tổng hợp các văn bản pháp luật nổi bật trong năm 2018

Tổng hợp các văn bản pháp luật nổi bật trong năm 2018
Tổng hợp các văn bản pháp luật nổi bật trong năm 2018
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
Tổng hợp các văn bản pháp luật nổi bật trong năm 2018
Xem nhanh

CHÍNH SÁCH THUẾ NỔI BẬT NĂM 2018
Việc cập nhật chính sách thuế là việc cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp vì mỗi chính sách thuế ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để quý doanh nghiệp nghiệp có cách nhìn tổng thể về các chính sách thuế quan trọng, nổi bật trong năm 2018, TAF kính gửi đến quý Khách hàng tài liệu “Tổng hợp các văn bản pháp luật nổi bật trong năm 2018”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nội dung chính, chính sách thuế nổi bật năm 2018
I. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
1. Chỉ thị 07/CT-TTg - Tiến hành sửa đổi luật kế toán 2015
2. Nghị định số 72/2018/NĐ-CP - Từ 01/07/2018 áp dụng mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng
3. Luật số 23/2018/QH14 - Luật cạnh tranh 2019
4. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP - Quy định mới về khuyến mại
5. Nghị định số 130/2018/NĐ-CP - Quy định mới về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
6. Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 - Biểu thuế bảo vệ môi trường năm 2019 
7. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP - Tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

 

II. THUẾ GTGT
1. Công văn số 70/TCT-CS - Từ 05/11/2017 miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế
2. Công văn số 4882/CT-TTHT - Kiểm tra chất lượng hàng hóa cho nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%

 

III. XUẤT NHẬP KHẨU
1. Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg - Biểu thuế NK thông thường áp dụng từ 01/01/2018
2. Thông tư số 39/2018/TT-BTC - Bổ sung quy định mới về khai hải quan và chính sách XNK 
3. Thông tư số 95/2018/TT-BTC - Bãi bỏ 3 chính sách miễn thuế XNK

 

IV. BẢO HIỂM XÃ HỘI
1. Công văn số 384/BHXH-CSXH - Từ 2018, thêm đối tượng và tăng mức đóng BHXH 
2. Luật số 58/2014/QH13 - Chế độ Bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng khoán việc
V. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
1. Công văn số 1841/TCT-TNCN - Thuế TNCN đối với quà trúng thưởng cho người lao động tham gia rút thăm may mắn 
2. Công văn số 51692/CT-TTHT - Tư vấn theo hợp đồng dịch vụ phải chịu thuế TNCN 10%

 

VI. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
1. Thông tư số 25/2018/TT-BTC - Sửa đổi một số quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN 
2. Luật số 58/2014/QH13 - Bán BĐS, phải khai nộp thuế TNDN ngay từ thời điểm bàn giao
3. Công văn số 1990/CT-TTHT - Kinh doanh lỗ, chi phí lãi vay có yếu tố quan hệ liên kết sẽ bị xuất toán toàn bộ 

Tải văn bản đính kèm: Tổng hợp văn bản pháp luật nổi bật trong năm 2018

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3323 - Đang online: 9
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện