Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN

Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN

Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN

Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN

Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN
Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN
Xem nhanh
  • Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN

Trả công tác phí cho chuyên gia nước ngoài phải trích nộp 20% thuế TNCN - Công văn số 53587/CT-TTHT ngày 8/7/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC , cá nhân không cư trú phải nộp thuế TNCN khi có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Theo đó, trường hợp người nước ngoài là cá nhân không cư trú được Công ty mẹ cử sang Văn phòng đại diện (VPĐD) tại Việt Nam để hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, VPĐD tại Việt Nam có trả chi phí đi lại, ăn ở cho người này (riêng tiền lương thì do Công ty mẹ cho trả) thì VPĐD tại Việt Nam phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20%.

Trường hợp VPĐD có trả tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) cho người nước ngoài thì khấu trừ thuế TNCN theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (điểm đ.1 khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ).

Tải các văn bản có liên quan dưới đây:

- Công văn số 53587/CT-TTHT

- Thông tư 119/2014/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 489 - Đang online: 20
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện