Trợ cấp thôi việc nhiều hơn định mức phải tính thuế TNCN

Trợ cấp thôi việc nhiều hơn định mức phải tính thuế TNCN

Trợ cấp thôi việc nhiều hơn định mức phải tính thuế TNCN

Trợ cấp thôi việc nhiều hơn định mức phải tính thuế TNCN

Trợ cấp thôi việc nhiều hơn định mức phải tính thuế TNCN
Trợ cấp thôi việc nhiều hơn định mức phải tính thuế TNCN
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Trợ cấp thôi việc nhiều hơn định mức phải tính thuế TNCN
Xem nhanh

Công văn số 5300/TCT-DNNCN ngày 24/12/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp thôi việc

 

Căn cứ pháp lý: 

Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày18/6/2012 

+ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản trợ cấp thôi việc chỉ được miễn thuế TNCN phần chi trả đúng mức quy định của Bộ luật lao động (1/2 tháng lương mỗi năm, Điều 48).

Trường hợp chi trả cao hơn thì phần vượt hạn mức quy định phải chịu thuế TNCN.

Tải văn bản liên quan

- Công văn số 5300/TCT-DNNCN

- Thông tư 111/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3298 - Đang online: 5
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện