Ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Ủy quyền ký hóa đơn GTGT
Ủy quyền ký hóa đơn GTGT
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Ủy quyền ký hóa đơn GTGT
Xem nhanh

Công văn số 11511/CT-TTHT ngày 26/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn GTGT 

Căn cứ pháp lý:

- Luật kế toán số 3/2013/QH11 ngày 17/06/2013

- Thông tư liên tịch số 7/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06/05/2002

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC chỉ hướng dẫn cách ký và đóng dấu trong trường hợp thủ trưởng công ty ủy quyền cho người bán hàng ký hóa đơn. Theo đó, khi bán hàng, người bán sẽ phải ký tại tiêu thức "người bán hàng" và đóng dấu treo (phía trên bên trái tờ hóa đơn).

Tuy nhiên, đối với trường hợp thủ trưởng công ty ủy quyền cho cấp dưới ký thừa ủy quyền trên hóa đơn thì cấp dưới vẫn ký tên và đóng dấu theo ủy quyền tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị".

Các văn bản có liên quan

Công văn số 11511/CT-TTHT

- Luật kế toán số 3/2013/QH11

- Thông tư liên tịch số 7/2002/TTLT-BCA-BTCCBC

Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 39/2014/TT-BTC

 

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3313 - Đang online: 3
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện