Vay ngoại tệ phải trích nộp thuế nhà thầu

Vay ngoại tệ phải trích nộp thuế nhà thầu

Vay ngoại tệ phải trích nộp thuế nhà thầu

Vay ngoại tệ phải trích nộp thuế nhà thầu

Vay ngoại tệ phải trích nộp thuế nhà thầu
Vay ngoại tệ phải trích nộp thuế nhà thầu
TIN TỨC HẰNG NGÀY
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Vay ngoại tệ phải trích nộp thuế nhà thầu
Xem nhanh

Công văn số 5071/TCT-CS ngày 13/12/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN liên quan đến khoản chi phí trả lãi vay bằng ngoại tệ

Căn cứ pháp lý: 

+ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013  của Bộ Tài chính 

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

 

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Trường hợp doanh nghiệp vay ngoại tệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài không phải là ngân hàng hoặc tổ chức kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nếu thực hiện đúng quy định về ngoại hối, có đủ hóa đơn, chứng từ và lãi vay không quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước thì được hạch toán chi phí theo khoản 2.17 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

Lưu ý, nếu doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP sẽ bị khống chế chi phí lãi vay không quá 20% tổng lợi nhuận thuần cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ.

Ngoài ra, khi chi trả lãi vay, doanh nghiệp phải khấu trừ, nộp thay thuế TNDN nhà thầu theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC (nếu vay của tổ chức) hoặc thuế đầu tư vốn theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (nếu vay của cá nhân).

Tải văn bản đính kèm:

Công văn số 5071/TCT-CS

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 1164 - Đang online: 10
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện