Vốn hóa chi phí lãi vay, áp dụng theo quy định nào?

Vốn hóa chi phí lãi vay, áp dụng theo quy định nào?

Vốn hóa chi phí lãi vay, áp dụng theo quy định nào?

Vốn hóa chi phí lãi vay, áp dụng theo quy định nào?

Vốn hóa chi phí lãi vay, áp dụng theo quy định nào?
Vốn hóa chi phí lãi vay, áp dụng theo quy định nào?
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Vốn hóa chi phí lãi vay, áp dụng theo quy định nào?
Xem nhanh

Công văn số 16113/BTC-QLKT ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính về vốn hóa chi phí lãi vay

 

Nguyên tắc vốn hóa chi phí lãi vay phát sinh khi đầu tư xây dựng hoặc mua sắm máy móc, thiết bị được quy định tại các văn bản sau:

+ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC;

+ Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 - Chi phí đi vay ban hành kèm theo Quyết định 165/2002/QĐ-BTC .

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh chi phí lãi vay khi thuê đất trong khu công nghiệp để xây dựng nhà máy và mua sắm máy móc, thiết bị thì thực hiện việc ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính theo các quy định trên phù hợp với thực tế nghiệp vụ phát sinh.

Tải văn bản đính kèm:

- Công văn số 16113/BTC-QLKT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2071 - Đang online: 8
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện