Xây dựng công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%

Xây dựng công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%

Xây dựng công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%

Xây dựng công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%

Xây dựng công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
Xây dựng công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Xây dựng công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
Xem nhanh
  • Xây dựng công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%

Xây dựng công trình trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0% - Công văn số 21836/CT-TTHT ngày 18/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dịch vụ xuất khẩu

- Căn cứ Điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC , hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở trong khu phi thuế quan (PTQ) được coi là dịch vụ xuất khẩu.

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thi công xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp ở trong khu PTQ thì được coi là dịch vụ xuất khẩu và được hưởng thuế GTGT 0% (nếu đáp ứng điều kiện).

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của dịch vụ xuất khẩu nếu từ 300 triệu đồng trở lên và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được hoàn thuế

Tải các văn bản có liên quan dưới đây:

- Công văn số 21836/CT-TTHT

Thông tư số 219/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3311 - Đang online: 8
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện