Cho vay hợp vốn có được miễn thuế GTGT?

Cho vay hợp vốn có được miễn thuế GTGT?

Cho vay hợp vốn có được miễn thuế GTGT?

Cho vay hợp vốn có được miễn thuế GTGT?

Cho vay hợp vốn có được miễn thuế GTGT?
Cho vay hợp vốn có được miễn thuế GTGT?
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Cho vay hợp vốn có được miễn thuế GTGT?
Xem nhanh

Công văn số 870/CT-TTHT ngày 7/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn khoản lãi vay 

Căn cứ pháp lý: 

+ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính

+ Công văn số 5408/TCT-CS ngày 28/12/2018 của Tổng cục Thuế

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP, hoạt động cho vay thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp nhà thầu ký kết hợp đồng cho vay hợp vốn với ngân hàng để tạm ứng vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án, hàng kỳ nhà đầu tư sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà thầu hoặc nhà thầu sẽ khấu trừ từ tiền thanh toán khối lượng hoàn thành để thanh toán lãi vay cho ngân hàng thì số lãi vay này cũng được miễn thuế GTGT.

Khi thu tiền lãi vay, nhà thầu lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ (điểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Tải các văn bản có liên quan:

Công văn số 870/CT-TTHT 

- Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Thông tư 39/2014/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3316 - Đang online: 6
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện