Chuyển nhượng vốn góp chỉ được miễn thuế GTGT, thuế TNDN vẫn phải nộp

Chuyển nhượng vốn góp chỉ được miễn thuế GTGT, thuế TNDN vẫn phải nộp

Chuyển nhượng vốn góp chỉ được miễn thuế GTGT, thuế TNDN vẫn phải nộp

Chuyển nhượng vốn góp chỉ được miễn thuế GTGT, thuế TNDN vẫn phải nộp

Chuyển nhượng vốn góp chỉ được miễn thuế GTGT, thuế TNDN vẫn phải nộp
Chuyển nhượng vốn góp chỉ được miễn thuế GTGT, thuế TNDN vẫn phải nộp
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Chuyển nhượng vốn góp chỉ được miễn thuế GTGT, thuế TNDN vẫn phải nộp
Xem nhanh

Công văn số 8453/CT-TTHT ngày 6/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn góp

Căn cứ pháp lý: 

+ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính 

+ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính

+ Thông tư 96/2015/TT-BTC

+ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Chuyển nhượng vốn góp" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ).

Theo đó, khi Công ty chuyển nhượng phần vốn góp cho Công ty khác thì không phải khai nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Tuy nhiên, khoản thu từ chuyển nhượng vốn góp phải kê khai vào thu nhập khác và trích nộp thuế TNDN (Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC , Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC , Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ).

Các văn bản có liên quan: 

- Công văn số 8453/CT-TTHT

Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Thông tư 96/2015/TT-BTC

Thông tư số 151/2014/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3310 - Đang online: 6
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện