Chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN

Chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN

Chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN

Chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN

Chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN
Chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN
Xem nhanh
  • Chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN

Công văn số 4589/CT-TTHT ngày 28/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2018 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

"Chuyển nhượng vốn" được miễn thuế GTGT (tiết d khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC) nhưng phải chịu thuế TNDN (khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Theo đó, trường hợp Công ty ở nước ngoài có chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam thì thu nhập này được miễn nộp thuế GTGT, tuy nhiên phải nộp thuế TNDN.

Thu nhập tính thuế được xác định bằng Giá chuyển nhượng trừ (-) Giá mua của phần vốn chuyển nhượng trừ (-) Chi phí chuyển nhượng.

"Giá mua của phần vốn chuyển nhượng" là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán (Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

"Chi phí chuyển nhượng" là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có hóa đơn, chứng từ, như: chi phí để làm các thủ tục pháp lý, chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng, chi phí kiểm toán BCTC, ... (khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Các văn bản có liên quan

- Công văn số 4589/CT-TTHT

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC

- Thông tư số 78/2014/TT-BTC

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2038 - Đang online: 10
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện