Công trình chưa quyết toán vẫn được trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính

Công trình chưa quyết toán vẫn được trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính

Công trình chưa quyết toán vẫn được trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính

Công trình chưa quyết toán vẫn được trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính

Công trình chưa quyết toán vẫn được trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính
Công trình chưa quyết toán vẫn được trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Công trình chưa quyết toán vẫn được trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính
Xem nhanh

Công văn số 83931/CT-TTHT ngày 24/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định nguyên giá TSCĐ hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản

 

Căn cứ pháp lý: 

+ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 10 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC , đối với công trình xây dựng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán, doanh nghiệp được hạch toán theo nguyên giá tạm tính.

Sau khi quyết toán công trình nếu phát sinh chênh lệch giữa nguyên giá tạm tính với giá trị quyết toán thì phải điều chỉnh lại theo giá trị quyết toán.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức trích khấu hao trước thời điểm phê duyệt quyết toán.

Tải các văn bản đính kèm:

Công văn số 83931/CT-TTHT

Thông tư 45/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 2070 - Đang online: 7
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện