Điều chuyển hàng cho chi nhánh bán ra, có thể lập hóa đơn hoặc phiếu xuất kho

Điều chuyển hàng cho chi nhánh bán ra, có thể lập hóa đơn hoặc phiếu xuất kho

Điều chuyển hàng cho chi nhánh bán ra, có thể lập hóa đơn hoặc phiếu xuất kho

Điều chuyển hàng cho chi nhánh bán ra, có thể lập hóa đơn hoặc phiếu xuất kho

Điều chuyển hàng cho chi nhánh bán ra, có thể lập hóa đơn hoặc phiếu xuất kho
Điều chuyển hàng cho chi nhánh bán ra, có thể lập hóa đơn hoặc phiếu xuất kho
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Điều chuyển hàng cho chi nhánh bán ra, có thể lập hóa đơn hoặc phiếu xuất kho
Xem nhanh

Công văn số 9235/CT-TTHT ngày 12/3/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách giá hàng hóa xuất điều chuyển

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

- Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Theo quy định tại điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC , khi điều chuyển hàng hóa cho các chi nhánh phụ thuộc để bán, tùy thuộc phương thức kinh doanh và chế độ hạch toán kế toán, Công ty có thể lập hóa đơn hoặc phiếu xuất kho.

Nếu Công ty muốn lập hóa đơn để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng chi nhánh và từng khâu độc lập thì xác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Lưu ý, trường hợp Công ty hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường sẽ bị ấn định thuế theo khoản 2 Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Các văn bản có liên quan:

Công văn số 9235/CT-TTHT

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3323 - Đang online: 10
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện