Hóa đơn điện tử có bắt buộc thể hiện ngày giờ ký?

Hóa đơn điện tử có bắt buộc thể hiện ngày giờ ký?

Hóa đơn điện tử có bắt buộc thể hiện ngày giờ ký?

Hóa đơn điện tử có bắt buộc thể hiện ngày giờ ký?

Hóa đơn điện tử có bắt buộc thể hiện ngày giờ ký?
Hóa đơn điện tử có bắt buộc thể hiện ngày giờ ký?
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Hóa đơn điện tử có bắt buộc thể hiện ngày giờ ký?
Xem nhanh
  • Hóa đơn điện tử có bắt buộc thể hiện ngày giờ ký?

Hóa đơn điện tử có bắt buộc thể hiện ngày giờ ký? - Công văn số 44743/CT-TTHT ngày 11/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử

Văn bản kiến nghị Tổng cục Thuế xem xét hướng dẫn 2 vướng mắc sau:

1. Chỉ tiêu ngày, giờ ký có phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định hay không?

2. Bên mua khi nhận các hóa đơn điện tử mua vào không có chỉ tiêu ngày ký, các tiêu thức bắt buộc khác vẫn đủ theo quy định thì việc khấu trừ được thực hiện như thế nào?

Theo quan điểm của Cục thuế TP. Hà Nội, việc gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử là dịch vụ "cấp dấu thời gian" theo quy định tại Điều 30 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP .

Do đó, trường hợp hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn, nhưng các chỉ tiêu khác thuộc danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định thì hóa đơn điện tử này vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.

Đối với bên mua khi nhận được hóa đơn điện tử không có ngày ký hóa đơn của các nhà cung cấp nếu các hóa đơn điện tử này phù hợp theo quy định của pháp luật thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tải các file có liên quan dưới đây:

Công văn số 44743/CT-TTHT

Nghị định 130/2018/NĐ-CP

Thông tư 32/2011/TT-BTC

Nghị định 119/2018/NĐ-CP

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3313 - Đang online: 2
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện