TAF | Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Kiểm Toán, Thuế Hàng Đầu

TAF | Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Kiểm Toán, Thuế Hàng Đầu

TAF | Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Kiểm Toán, Thuế Hàng Đầu

TAF | Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Kiểm Toán, Thuế Hàng Đầu

TAF | Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Kiểm Toán, Thuế Hàng Đầu
TAF | Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Kiểm Toán, Thuế Hàng Đầu
TIN TỨC HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG
TIN TỨC HẰNG NGÀY
Lãi của BĐS không được bù trừ với lỗ của SXKD
Xem nhanh

Công văn số 1191/TCT-CS ngày 3/4/2019 của Tổng cục Thuế về thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản - Lãi của BĐS không được bù trừ với lỗ của SXKD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn cứ pháp lý

- Công văn số 1191/TCT-CS ngày 3/4/2019 của Tổng cục Thuế

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

- Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tóm tắt nội dung của công văn như sau:

Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC cho phép doanh nghiệp được bù trừ lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh với lỗ từ kinh doanh bất động sản (BĐS), tuy nhiên không cho bù trừ chiều ngược lại - lãi từ kinh doanh BĐS với lỗ từ sản xuất kinh doanh.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh lãi từ chuyển nhượng BĐS thì không được kê khai bù trừ với số lỗ từ sản xuất kinh doanh, toàn bộ tiền lãi từ chuyển nhượng BĐS phải tính nộp thuế TNDN.

Tải các văn bản liên quan:

Công văn số 1191/TCT-CS

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

Thông tư 96/2015/TT-BTC

Thông tư số 78/2014/TT-BTC

 

 

 

 

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF
  62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Lượt xem tuần: 3322 - Đang online: 12
Member của chúng tôi
Văn phòng đại diện